Privacyverklaring
template kussenkraam verkleind 1450

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van De Kussenkraam aan. U wordt aangeraden deze  privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De Kussenkraam is statutair gevestigd aan de  Jipsingbourtangerweg 155 (9551TP) te Sellingen en staat ingeschreven in het handelsregister van  de Kamer van Koophandel onder nummer 80481485. De Kussenkraam is per e-mail te bereiken via info@dekussenkraam.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe De Kussenkraam omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft De Kussenkraam aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens door De Kussenkraam valt binnen de wettelijke  vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. 

De Kussenkraam behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De  huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 november 2020. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens In de eerste plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt als u een overeenkomst met De Kussenkraam afsluit. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om de bestelling te kunnen  versturen, contact met u op te kunnen nemen en zodat u een account aan kunt maken. 
 

Via het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

- Naam; 

- Adres; 

- Postcode; 

- Woonplaats; 

- E-mailadres; 

- Telefoonnummer; 

- IP-adres. 
 

Indien u een bestelling bij De Kussenkraam plaatst, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Naam; 

- E-mailadres; 

- Adres; 

- Postcode; 

- Woonplaats; 

- Afleveradres; 

- Betaalgegevens; 

- IP-adres; 

- Telefoonnummer 
 

Indien u een account aanmaakt bij De Kussenkraam, worden de volgende persoonsgegevens  verzameld: 

- Naam;

- Adres; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Afleveradres; 

- IP-adres; 

- Betaalgegevens. 

Indien u een account aanmaakt zonder een bestelling te plaatsen, dan worden van bovenstaande gegevens uw betaalgegevens en IP-adres niet verzameld. Mocht u als bedrijf een account aan willen  maken, dan wordt tevens om uw BTW-nummer en KvK-nummer gevraagd. 

Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van  producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Uw e-mailadres zal hier alleen voor  worden gebruikt indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. De Kussenkraam zal nooit zonder toestemming uw e-mailadres gebruiken. 

De rechtsgronden die ten grondslag liggen aan het verwerken van de persoonsgegevens betreffen devolgende. Ten eerste heeft u toestemming gegeven voor het verwerken van uw  persoonsgegevens. U heeft de eerder genoemde gegevens namelijk zelf ingevuld en vervolgens  verstuurd. Daarnaast is het verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren  van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan uw bestelling immers niet verwerkt en verstuurd worden. Ten slotte is het verwerken van uw persoonsgegevens ook noodzakelijk zodat De  Kussenkraam kan voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Kussenkraam dient namelijk te voldoen  aan de fiscale bewaarplicht, waardoor uw persoonsgegevens bewaard zullen worden voor een  termijn van zeven jaar. Na deze termijn zal De Kussenkraam uw persoonsgegevens verwijderen. 

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan De Kussenkraam te verstrekken, is De Kussenkraam niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat De Kussenkraam niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u. 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van De Kussenkraam door een mail te sturen naar info@dekussenkraam.nl. Daarnaast kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief van De  Kussenkraam via de link die u onderaan elke ontvangen nieuwsbrief kunt vinden. 

Cookies 

De Kussenkraam maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een  stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website  van De Kussenkraam bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op  deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en  soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van  afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het  bezoek aan de website. Dit helpt De Kussenkraam om u een goede gebruikservaring te kunnen  leveren. 

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of  eigendom zijn van De Kussenkraam. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. De Kussenkraam is op  geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring  op deze website. De Kussenkraam raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring  goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door De Kussenkraam zijn ingeschakeld  voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij  denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde  pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van De Kussenkraam. Ook zullen  persoonsgegevens worden gedeeld met derden als De Kussenkraam op grond van een wettelijke  verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging 

De Kussenkraam heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw  persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast  worden de ordergegevens encrypted opgeslagen en zitten hier blacklisten op van spam bij IP adressen, e-mailadressen en hosts. Mocht iemand meerdere malen proberen in te loggen op de e mail of ftp, dan wordt deze persoon automatisch gedurende 4 uur geblokkeerd. 

Ook met betrekking tot derde partijen heeft De Kussenkraam beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft De Kussenkraam met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een  verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische  maatregelen. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Europa. 

Uw privacyrechten 
Via de onze webwinkel De Kussenkraam.nl bewaren we uw persoonsgegevens 7 jaar om de bewaarplicht van de belastingdienst na te komen. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie,  verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het  bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te  voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen  naar info@dekussenkraam.nl. De Kussenkraam zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek  voldoen. Mocht u een account aan hebben gemaakt bij De Kussenkraam, dan kunt u zelf uw  persoonsgegevens in dit account inzien, rectificeren of beperken. Indien u het account wil verwijderen kunt u een e-mail sturen naar info@dekussenkraam.nl

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dekussenkraam.nl

Indien u een klacht wil indienen over De Kussenkraam met betrekking tot het verwerken van  uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld  de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN